COLOFON

De Brusselse Post is een uitgave van het Vlaams Komitee voor Brussel Drukpersstraat 20 – 1000 Brussel.

vkb.vlaanderen@gmail.com

Hoofdredactie: Karel Adams (karel.adams@gmail.com).

Steun voor de werking van het VKB wordt in dank aanvaard op het rekeningnummer BE 38 4300 6955 7172.

Giften, ten gunste van onze juridische werking, vanaf 40 euro, kunnen worden overgeschreven op het rekeningnummer BE39 4099 5639 8119 van VVB-actie, met vermelding “Gemeenschappelijke jurdische werkgroep VVB-VKB”.

U kan uw steun ook verlenen via de steun-webstek van de VVB

De Brusselse Post is een pluralistische publicatie van het Vlaams Komitee voor Brussel. Deze vereniging heeft als maatschappelijk doel “Het bevorderen van het Vlaams leven te Brussel”. Binnen deze doelstelling staat De Brusselse Post open voor alle opinies zonder onderscheid.

Auteurs en gast-schrijvers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun artikel.

Bezoek ook onze Facebookpagina